Dreptul muncii

Ne place ca lucrurile să fie făcute bine de la bun început, tocmai de aceea oferim consultanță si asistare în tot ceea ce presupune negocierea, încheierea, executarea și încetarea contractelor individuale de muncă, a contractelor colective de muncă, a regulamentelor interne, dar și a oricăror acte de urmează a fi încheiate între angajator și angajat.

Cele două mari domenii unde aceste acte au un impact major sunt cele care activează în IT sau Outsourcing.

Consiliem clienţii noştri cu privire la clauzele specifice din cadrul contractului individual de muncă: clauza de mobilitate, de confidenţialitate, de neconcurenţă, de interdicţie de racolare etc.

Jurisdicția muncii și a accidentelor de muncă este o altă specializare a societății noastre.

Nu în ultimul rând acordăm atenţie procedurilor de concediere, asistând clienţii noştri în toate etapele concedierii pe motive de abatere disciplinară sau concediere colectivă.

Asigurăm relaţia şi interfaţa cu ITM şi Direcţia de muncă Cluj.

site avizat de Baroul Cluj, prin Hotărârea nr. 31/10.02.2022
powered with ♥ by