Recuperarea creanțelor

Înțelegem nevoile și dorințele clienților noștri și oferim întotdeauna cea mai bună soluție atât în preîntâmpinarea cât și în rezolvarea oricărei probleme.

Analizăm împreună cu clienţii orice dosar, actele întocmite şi stabilim modalitatea cea mai eficientă de a obţine rezultatele aşteptate.

În procedura de recuperare a datoriilor realizăm întreaga gamă de acte necesare:

  • notificare
  • somaţie prealabilă
  • cerere cu valoare redusă
  • ordonanţă de plată
  • acţiune în pretenţii
  • sechestru asigurător
  • investire cu formulă executorie
  • definitivare sentinţă
  • executare silită
site avizat de Baroul Cluj, prin Hotărârea nr. 31/10.02.2022
powered with ♥ by