Asistență și reprezentare oferită românilor plecați în străinătate (diaspora)

Suntem conştineţi de necesităţile românilor plecaţi în ţările din UE sau chiar SUA, Australia sau ţările din Asia.

Oferim asistență și consultanță specializată românilor plecați în străinătate cu privire la rezolvarea tuturor problemelor cu care se confruntă, astfel încât absența lor să poată fi suplinită cu succes în toate cazurile în care acest lucru este posibil:

 • divorţ
 • exercitarea autorităţii părinteşti şi stabilirea domiciliului minorilor
 • pensie întreţinere
 • convenţii privind stabilirea programului de vizită al copiilor minori
 • obţinerea ordinului de protecţie atât pentru soţi cât şi pentru minori
 • acţiuni de evacuare a soţului violent
 • acţiuni legate de stabilirea sau tăgada paternităţii
 • succesiune şi reprezentare în faţă notarului/instanţei în faza dezbaterii moştenirii
 • partaje
 • transcriere certificate de naştere/ divorţ
 • asistare în emiterea paşapoartelor
 • încheierea convenţiilor matrimoniale
 • schimbarea regimului matrimonial
 • punerea sub interdicţie/instituirea tutelei
 • redactarea de procuri pentru diverse situaţii
 • accidente de muncă
 • repatriere
 • declararea bunurilor şi a veniturilor în faţă autorităţilor române

Asistăm clienţii sau îi reprezentăm în faza amiabilă a procedurii, acolo unde acest lucru este posibil (mediere, în faţa notarului sau prin convenţii, în faţa autorităţilor) sau în faţa instanţelor judecătoreşti.

site avizat de Baroul Cluj, prin Hotărârea nr. 31/10.02.2022
powered with ♥ by