Asociații și fundații

Oferim pachete complete de servicii atât pentru Organizaţii Nonguvernamentale (ONG) cât şi pentru Asociaţii de proprietari sau Case de Ajutor Reciproc:

  • identificarea scopului ONG-ului, rezervarea numelui, a sediului, redactarea tuturor actelor necesare şi înregistrarea asociaţiei sau fundaţiei la instanţa competentă
  • redactarea şi înregistrare modificărilor aduse actelor constitutive, membrii ONG-ului, schimbări de sediu, consiliu director, cenzori
  • constituirea asociaţiei de proprietari şi înregistrarea ei la organele abilitate
  • consultanţă în activitatea ONG-ului, convocarea Adunării Generale, contestarea hotărârilor etc.
site avizat de Baroul Cluj, prin Hotărârea nr. 31/10.02.2022
powered with ♥ by