Restituirea taxelor auto 2018-2019?

Cu siguranță atunci când v-ați achiziționat o mașină – dumneavoastră, soțul, părintele, vecinul, vărul, firma unde sunteți angajat sau alte persoane din jurdul dumneavoastră, ați achitat fie taxa specială pentru autoturisme, fie taxa de poluare, fie timbrul de mediu sau o taxă similară. Toate acestea au fost declarate mai devreme sau mai târziu ilegale de către Curtea de Justiție a Uniunii Europeane, iar Statul Român a fost sancționat și obligat să returneze contribuabililor aceste taxe.

Dacă ai pierdut termenele limită până la care trebuia să depui cererile, acum este ultimul termen legal, de decădere, respectiv 31 august 2018.

Pe scurt, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule în intervalul 1 ianuarie – 31 august 2018, proprietarii mașinilor care au achitat oricare dintre aceste taxe, trebuie să depună la ANAF o cerere, însoțită de actele menționate mai jos, pentru a-i fi returnată taxa integral, până la finalul anului 2018, pentru toate taxele cu excepţia timbrului de mediu, dare va fi returnat până la finalul lunii martie 2019.

Ce acte trebuie să depunem împreună cu cererea tip ce poate fi descărcată de la acest link:

1. dovada plății taxei (chitanța sau ordin de plată şi extras de cont), se prezintă original şi copie, pentru a fi verificată de cei de la ANAF
2. certificat de înmatriculare a maşinii – copie
3. carte de identitate a maşinii – copie
4. carte de identitate solicitant/buletin de identitate – copie
5. extras de cont – copie, unde vă vor fi restituite sumele de către ANAF
6. pentru cei care au obținut deja și hotărâri de la instanță, un exemplar al hotărârilor cu menţiunea definitivă

ANAF va face verificări dacă aveți datorii către ei, dacă da, atunci se va face o compensare iar diferența vi se va restitui. Dacă sunteţi nemultumiţi de Decizia ce vi se va comunica de la ANAF, nu uitaţi că puteţi să o contestați în termenul legal!

Important! Dacă taxa a fost plătită de societățile de leasing, cererea de restituire trebuie făcută de către proprietarii care au cumpărat mașinile prin leasing.

Concluzie!

Nu rataţi, este ultima şansă de a recupera pe cale administrativă contravaloarea acestor taxe auto!

Scris de

av. Natalia Berindean


Berindean SCA is member of Worldwide Offices Associated