Prelungirea Stării de Urgență

Astăzi, 14 aprilie 2020, Președintele a emis Decretul nr. 240/2020, publicat în Monitorul Oficial, prin care a prelungit starea de urgență, cu încă 30 de zile. Reamintim că prin Decretul nr. 195/2020, a fost instituită starea de urgență pentru 30 de zile, care exipira azi. Așadar starea de urgență va fi menținută până în data de 14 mai 2020.

Redăm câteva dintre cele mai importante măsuri prevăzute în Decretul 240/2020:

Domeniul educației

 • cursurile școlilor și universităților, ce presupun prezență fizică, rămân suspendate
 • în măsura posibilităților, cursurile se vor ține în format online

Domeniul justiției

 • activitatea de judecată continuă numai pentru cauzele de urgență deosebită; toate celelalte cauze sunt suspendate si se vor relua prin stabilirea termenelor, de către judecători, în maxim 10 zile de la încetarea stării de urgență
 • judecătorii continuă activitatea de redactare și comunicare a hotărârilor judecătorești
 • cererile de chemare în judecată se înregistrează în continuare, toate actele de procedură adresate instanței se transmit prin mijloace electronice
 • termenele de prescripție, uzucapiune și de decadere – nu încep să curgă iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență
 • termenele pentru exercitarea plângerilor, constestațiilor și căilor de atac, de orice fel, aflate în curs la data prelungirii stării de urgență, se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeași durata, de la data încetării stării de urgență
 • pentru cauzele urgente, care se judecă, acolo unde este posibil, desfășurarea ședinței de judecată va avea loc prin videoconferință
 • executarea silită continuă cu asigurarea măsurilor de igienă și protecție
 • în relația cu ONRC, cererile de înregistrare se derulează prin mijloace electronice (nn. avocații din cadrul societății noastre, Berindean SCA, oferă serviciile necesare înregistrărilor la ONRC, deținem semnătură electronică certificată)

Domeniul dreptul muncii

 • termenele de preaviz prevăzute la art. 81 alin. (4) din Codul Muncii – demisie – nu încep să curgă iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe întreaga durată a stării de urgență, în cazul personalului încadrat în unități sanitare, de asistență socială, de asistență medico-socială și în instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale
 • se menține valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective pe durata stării de urgență

Alte domenii

 • pe durata stării de urgență, la solicitarea justificată a beneficiarilor, autoritățile de management și organismele intermediare aprobă reorganizarea, restructurarea sau reprogramarea activităților care fac obiectul finanțării din fonduri europene fără a aduce atingere indicatorilor de rezultat ai proiectelor sau obiectivelor specifice ale acestora, după caz, și fără ca prelungirea contractelor de finanțare să depășească data de 31 decembrie 2023
 • se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice, în domeniul civil, care expiră pe durata stării de urgență
 • termenul de declarare a decesului este de 3 zile calendaristice de la încetarea din viață a persoanei
 • pe durata stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor, se dublează

Conținutul Decretului nr. 240/2020 poate fi studiat în detaliu aici

Scris de

av. Natalia Berindean

site avizat de Baroul Cluj, prin Hotărârea nr. 31/10.02.2022
powered with ♥ by