Schema de ajutor de minimis pentru susținerea operatorilor din tursimul de incoming

 S-a publicat în Monitorul Oficial nr.1080/09.11.2020 Ordinul 1759/26.10.2022 ce descrie ajutoareleacordate întreprinderilor organizatoare de activităţi de incoming, licenţiate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare.

Beneficiarii ajutorului de minimis trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii de eligibilitate:

 1. sunt societăți înregistrate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. sunt licenţiate ca agenţie de turism organizatoare;
 3. au capital social integral privat;
 4. persoanele care au calitatea de asociaţi/acţionari sau administratori în mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentei scheme decât cu o singură societate (declaraţie pe propria răspundere);
 5. sunt înregistrate la oficiul registrului comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 6. nu au datorii la bugetul general consolidat, nici pentru sediul social, nici pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative şi de eligibilitate; solicitanţii care au datorii eşalonate nu sunt eligibili pentru a accesa schema (declaraţie pe propria răspundere);
 7. nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii (declaraţie pe propria răspundere);
 8. nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană, alt furnizor de ajutor de stat, Consiliul Concurenţei sau instanţă, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţi aferente (declaraţie pe propria răspundere);
 9. au avut activitate de incoming în anul calendaristic anterior mai mare de 200 de turişti străini.

Se estimează că vor beneficia nu număr de 1.200 agenţii de turism organizatoare care pot derula turism de incoming.

Procedura de acordare :

 1. 40 euro pentru fiecare turist străin care a achiziţionat şi plătit, anterior depunerii, printr-o agenţie organizatoare de turism de incoming în România, direct sau printr-un partener extern, un sejur turistic sau circuit de cel puţin 4 nopţi de cazare în România;
 2. suplimentar, 2 euro pentru fiecare noapte petrecută în plus, peste cele 4 nopţi prevăzute la lit. a), în cadrul aceluiaşi sejur sau circuit turistic

Ajutorul va fi achitat astfel:

a) pentru cei cu activitate în anul 2022, trimestrial după cum urmează: pentru trimestrul III, până la data de 1 noiembrie 2022, iar pentru trimestrul IV, până la data de 1 februarie 2023, după ce se va verifica activitatea de incoming prevăzută la art. 9 lit. i) pe care întreprinderea demonstrează că a avut-o în anul 2021;
b) pentru cei cu activitate în anul 2023, trimestrial după cum urmează: pentru trimestrul I, până la data de 1 mai 2023, iar pentru trimestrul II, până la data de 1 august 2023, pentru trimestrul III, până la data de 1 noiembrie 2023, pentru trimestrul IV, până la data de 1 februarie 2024, după ce se va verifica activitatea de incoming prevăzută la art. 9 lit. i) pe care întreprinderea demonstrează că a avut-o în anul 2022.
În situaţiile prevăzute anterior se vor lua în considerare doar turiştii ale căror sejururi sau circuite sunt finalizate în cursul fiecărui trimestru.

Documentele necesare înscrierii în Programul de accesare a schemei:

 1. cerere de înscriere (anexa nr. 1);
 2. declaraţie pe propria răspundere (anexa nr. 2);
 3. decont privind acordarea ajutorului de minimis (anexa nr. 3);
 4. contractul cu partenerul extern din care să reiasă numărul de turişti străini (inclusiv traducerea lui asumată prin semnătură, nume şi prenume în clar);
 5. contractele cu turiştii străini, dacă sunt contractaţi în mod direct (inclusiv traducerea lor asumată prin semnătură, nume şi prenume în clar);
 6. voucherul eliberat de către agenţie, semnat şi ştampilat de către unitatea de cazare;
 7. dovada prestării serviciilor de cazare de către cel care lea prestat efectiv (structura de cazare) şi numărul exact de turişti (rooming list semnat şi ştampilat de prestator).

Cheltuielile se vor deconta întreprinderilor beneficiare, pe baza documentelor justificative, în termen de 30 de zile lucrătoare de la depunerea lor.

Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați.

14.11.2022

Scris de

av. Natalia Berindean

site avizat de Baroul Cluj, prin Hotărârea nr. 31/10.02.2022
powered with ♥ by