Micorintreprinderea în 2024 – condiții și impozitare

La finalul anului 2023 au apărut noi reglementări, prin modificări succesive ale codului fiscal, (Legea 296/2023 și O.U.G. 115/2023), privind condițiile pe care o societate trebuie să le îndeplinească după data de 1 ianuarie 2024 pentru a avea statut de microîntreprindere, așa cum ne indică Art. 47:

  1.  până la data de 31 decembrie a anului precedent să fi realizat venituri brute sub 500.000 EUR;
  2. capitalul social al societății este deținut de persoane, altele decât statul și unitatile administrativ-teritoriale;
  3. nu se afla în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată la ORC sau la instantele judecatoresti;
  4. societatea a realizat venituri, altele decat cele din consultanta si/sau management (cu exceptia veniturilor din consultanta fiscala, corespunzatoare codului CAEN: 6920 – Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal), în proportie de peste 80% din veniturile totale;
  5. are cel puțin un salariat, cu excepția situației prevăzute la art. 48 alin. (3) (cazul firmei nou înființată care trebuie în max 30 zile să angajeze prima persoană)
  6. are asociați/acționari care dețin, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot și este singura persoană juridică stabilită de către asociați/acționari să aplice prevederile prezentului titlu;
  7. a depus in termen situatiile financiare anuale, daca are aceasta obligatie potrivit legii.

În aplicarea prevederilor menționate de noi la punctul 1, limita privind veniturile realizate (care nu poate depăși 500.000 EUR) se verifică luând în calcul veniturile realizate de persoana juridică română, cumulate cu veniturile întreprinderilor legate cu aceasta. Dacă în prezent, reglementarea din codul fiscal trimite la definiția întreprinderilor „legate” potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, în prezent, la data publicării prezentului articol, urmează să fie modificat direct codul fiscal cu clarificări privind persoanele legate, cu următoarele informațiile despre ce înseamnă o persoană „legată” cu alta:

a. persoana juridică română deține la cealaltă persoană juridică română, direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot sau are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere ale/ai celeilalte persoane juridice române;

b. persoana juridică română deține la persoana juridică română care verifică condiția, direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot sau are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere ale/ai persoanei juridice române;

c. persoana juridică română este legată cu o altă persoană juridică română dacă o persoană deține, în mod direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot sau are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere atât la prima persoană juridică, cât și la cea de-a doua persoană juridică;

d. acționarul/asociatul persoanei juridice române care deține, direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale acestei persoane juridice române desfășoară activitate economică prin intermediul unei PFA/II/IF/alte forme de organizare a unei activități economice, fără personalitate juridică, autorizată potrivit legilor în vigoare. În acest caz, veniturile PFA/II/IF/altei forme de organizare a unei activități economice fără personalitate juridică, înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, se cumulează cu cele realizate de persoana juridică română/alte întreprinderi legate;

Un alt aspect important, este că, începând cu 2024, potrivit OUG nr. 115/2023, asociaţii/acţionarii persoanei juridice române care deţin, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, atât la persoana juridică română analizată, cât şi la alte persoane juridice române care îndeplinesc condiţiile pentru sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, trebuie să stabilească, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal următor, o singură persoană juridică română care aplică prevederile prezentului titlu. Persoanele juridice române care nu au fost stabilite de către asociaţi/acţionari, până la termenul de 31 martie, intră sub incidenţa prevederilor titlului II – adică vor fi plătitoare de impozit pe profit.

Așadar nu uitați că până la 31 martie 2024, dacă dețineți direct sau indirect mai mult de 25% din capitalul unei societăți, trebuie să declarați care societate își va păstra statutul de micorintreprindere, celelalte urmând a fi supuse reglementărilor fiscale ale impozitului pe profit.

 

Impozitarea microîntreprinderilor

 

Începând cu data de 01.01.2024, potrivit Legii nr. 296/2023, cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:

a).   1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depăşesc 60.000 euro inclusiv şi care nu desfăşoară activităţile prevăzute mai jos la lit. b) pct. 2;

b)    3%, pentru microîntreprinderile care:

1. realizează venituri peste 60.000 euro;

sau

2. desfăşoară activităţi, principale sau secundare, corespunzătoare codurilor CAEN: 5821 – Activităţi de editare a jocurilor de calculator, 5829 – Activităţi de editare a altor produse software, 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), 6209 – Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei, 5510 – Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare, 5520 – Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante, 5621 – Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte servicii de alimentaţie n.c.a., 5630 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, 6910 – Activităţi juridice – numai pentru societăţile cu personalitate juridică care nu sunt entităţi transparente fiscal, constituite de avocaţi potrivit legii, 8621 – Activităţi de asistenţă medicală generală, 8622 -Activităţi de asistenţă medicală specializată, 8623 – Activităţi de asistenţă stomatologică, 8690 – Alte activităţi referitoare la sănătatea umană.

 

Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați.

15.03.2024

Scris de

av. Natalia Berindean

site avizat de Baroul Cluj, prin Hotărârea nr. 31/10.02.2022
powered with ♥ by