Înființarea unei firme tip SRL

O societate de tip SRL, cu răspundere limitată, se înființează în România, cu respectarea Legii nr. 31/1990 privind societățile.
Informațiile de bază, necesar a fi cunoscute, înainte de a ajunge la avocat pentru constituirea societății:
1. numele societății. Ar fi bine să vă aveți pregătite – 2-3 variante.
2. asociații societății. Pentru persoanele fizice este nevoie de copia actului de identitate, pentru persoane juridice, de o lista de acte, în funcție de fiecare situație în parte.
3. administratorul. La orice notar se obține „specimenul de semnătură”
4. sediul. Poate fi la domiciliul unuia dintre asociați, într-un spațiu închiriat sau la sediul avocatului. Conform legislației, la sediul avocatului se poate stabili sediul societății, pentru o perioadă de maxim 1 an, în baza unui nou contract de asistență juridică.
5. obiectul principal de activitate, conform CAEN
6. capitalul social. Este de minim 200 lei, iar dacă sunt mai mulți asociați, este bine să aveți dinainte stabilit modul de împărțire a beneficiilor si pierderilor între asociați, acest procent nefiind condiționat cu aportul fiecărui asociat la capital.
7. ce obiecte de activitate doriți să autorizați încă de la înființarea societății

Impreună cu avocatul veți discuta în ce condiții puteți fi asociat unic sau nu, relația între asociați, administrator, dacă societatea să fie tip SRL sau SRL-D (debutant), aspecte fiscale, regimul microintreprinderilor, impozitele aferente, informații despre angajați, autorizări necesare desfășurării activității, regimul TVA precum și orice altă informație necesară, în funcție de tipul de activitate ales.

Important! Unul dintre cele mai importante roluri ale avocatului în procedura de înființare a societății este de a vă consilia cu privire la rolul și importanța actului constitutiv al societății, clauzele specifice și dar și alte clauze care se pot stabili între asociați sau atribuții specifice ale administratorului.

Concluzie!

Oficiul Registrului Comerțului dispune înregistrarea societăților și emite Certificatul de înregistrare, împreună cu actele anexe, iar avocatul este cel care vă consiliază cu privire la toate etapele ce se parcurg, importanța și efectul fiecărei clauze din actul constitutiv pe parcursul derulării activității societății.

Scris de

av. Natalia Berindean

site avizat de Baroul Cluj, prin Hotărârea nr. 31/10.02.2022
powered with ♥ by