Garantarea plăților prin Bilete la Ordin şi CECuri

În prezent, oricine este implicat în derularea unei relaţii între profesionişti, simte nevoia de a avea mai multe garanţii – că îşi va recupera banii investiţi, că relaţia se va derula fără niciun fel de eveniment neprevăzut, că nu va întâmpina “probleme”.

Instrumentul de plată este unul dintre cele mai utilizate garanţii, asigurând că îţi vei încasa banii, sau cel puţin că vei scurta procesul de recuperare a lor.

Chiar daca cele trei instrumente, la care se face referire prin Legea 58/1934 şi Legea 59/1934, sunt CECul, Cambia şi Biletul la Ordin, în practică, cele mai utilizate titluri sunt Biletul la Ordin şi fila CEC.

Generalităţi

Biletele la Ordin şi Cecurile sunt utilizate de mai bine de 70 de ani, utilizarea lor fiind reglementată juridic prin Legea nr. 58/1934 privind cambia şi biletul la ordin şi Legea nr. 59/1934 privind cecul.

Începând cu toamna anului 2008 legislaţia a fost modificată, încercându-se simplificarea transmiterii instrumentelor de plată între bănci – pentru decontare.

În acest sens, fiecare bancă emite pentru clienţii săi Bilete la Ordin şi CECuri personalizate.
Prin seria dată fiecărui instrument de plată este foarte uşor identificabilă banca emiţătoare şi fiecare instrument de plată este unic individualizat.

O modificare importantă adusă în toamna anului 2008 este faptul că tipurile noi de Bilete la Ordin şi CECuri se completează numai faţa filei, nu şi pe verso. La momentul decontării acestea sunt de fapt scanate şi sunt transmise în mod electronic pentru decontare de la banca dvs. la banca clientului dvs.

Un alt element la care să fiţi atenţi în momentul în care primiţi un instrument de plată, este faptul că acesta este doar semnat de reprezentantul societăţii emiţătoare NU şi ştampilat cu ştampila societăţii.

Mod de lucru cu instrumentele de plată

În relaţiile comerciale, pentru plata sumelor pe care le-aţi facturat, clienţii dvs. pot să vă înmâneze Biletele la Ordin cât şi CECuri cu rubricile integral completate sau cu rubrici “în alb”.

 1. În cazul în care instrumentul este completat integral – plata efectivă se va face la data agreată
 2. “În alb” – ca şi garanţie – urmând a fi completate şi depuse în bancă pentru decontare în cazul neachitării la termen a facturilor

Vă recomandăm să introduceţi la plata Biletul la Ordin la data scadenţei iar CECul în cel mult 15 zile de la data emiterii lui.

În cazul în care aveţi posibilitatea să completati dvs. la rubrica “locul plăţii” vă recomandăm să completaţi cu “Cluj-Napoca”.

Locul plaţii atrage competenţa instanţei în cazul în care se vor naşte anumite litigii.

Biletul la ordin poate fi girat către societatea dvs. În acest caz biletul este de fapt emis de o societate care are o datorie către clientul dvs. şi care pentru acea suma este de acord ca societatea să vă achite direct dvs. contravaloarea sumei înscrise pe Biletul la Ordin.

De asemenea şi dvs. aveţi posibilitatea să giraţi mai departe acel bilet la ordin prin completarea unei noi rubrici.

Avantajul girării este că se sting mai multe datorii în acelaşi timp.
Un alt avantaj este că există posibilitatea recuperării banilor chiar dacă clientul dvs. este executat de altcineva (şi are conturile poprite).

Biletele la ordin pot fi şi avalizate de alte persoane fizice sau juridice. Acest lucru reprezintă o garanţie în plus pentru dvs. pentru că dacă Biletul la ordin va fi refuzat la plată şi treceţi la executare silită, atunci pe lângă emitentul biletului la ordin puteţi executa şi avalistul.

Aceasta este o garanţie în plus pentru recuperarea sumelor.

În acest sens vă recomandăm ca în cazul în care doriţi o garanţie în plus că marfa pe care urmeaza să o livraţi vă va fi achitată, să solicitaţi reprezentantului clientului dvs. să vă înmâneze Biletul la ordin avalizat de o persoană care ştiţi cu siguranţă că deţine bunuri care pot fi urmărite şi executate. Atenţie – în cazul în care avalistul este o persoană fizică – să fie trecut pe Biletul la Ordin şi CNP persoanei sau seria şi nr. actului de identitate, alături de semnatură.

CECul este cel mai puternic instrument de plată

Efecte asupra clientului dvs. dacă i se refuza un CEC:

 • Societatea emitentă intră în interdicţie bancară – CIP
 • Persoana care emite CECul comite o infracţiune (înşelăciune)
 • Activitatea debitorului va fi afectată – nu mai poate emite alte instrumente de plată şi în 90% din cazuri nu mai beneficiază de credite bancare sau alte facilităţi

Care sunt paşii de urmat în cazul in care primiţi un instrument de plată?

 1. îl introduceţi în bancă pentru decontare
 2. în cazul în care clientul nu are toată suma în cont, primiţi un refuz la plată – al băncii (parţial sau total), moment în care puteţi trece la faza de executare silită
 3. cu toate acestea vă sugerăm să verificaţi solvabilitatea clientului
 4. recuperare efectivă prin executare silită

Avantajele utilizării instrumentelor de plată

După investirea cu formulă executorie, începem direct executarea silită, întrucât Biletele la Ordin şi CECurile sunt TITLURI EXECUTORII

 • nu trebuie să câştigăm nici un proces!
 • nu avem nevoie de contract
 • nu avem nevoie de facturi semnate şi ştampilate
 • nu avem nevoie de alte documente
 • nu plătim alte taxe către stat decât pentru executare

Timpul de recuperare a banilor este mult mai scurt decât în cazul unui proces simplu sau unul clasic.

 • faţă de procedurile simplificate – perioada de timp este scurtată cu  3–8 luni
 • faţă de procesul clasic  – timp redus cu cel puţin 1 an
 • se pot utiliza atât pentru plata datoriilor, cât şi ca garanţie pentru recuperarea banilor (dacă sunt primite în alb)

Având în vedere perioada de criză pe care o traversăm este foarte important să vă recuperaţi banii într-un timp cât mai scurt. Utilizând instrumente de plată, timpul de recuperare este cu siguranţă scurtat.

Scris de

av. Natalia Berindean

site avizat de Baroul Cluj, prin Hotărârea nr. 31/10.02.2022
powered with ♥ by