Amendă pe maşina firmei. Cine poate să solicite detalii despre şoferul autoturismului?

Atunci când s-a produs o contravenţie rutieră sau o altă contravenţie legată de oprirea/staţionarea unui autoturism, cine are dreptul să solicite transmiterea detaliilor legate de şoferul autoturismului? Poliţia Locală, Poliţia Rutieră, Poliţia Comunitară?

Această problemă s-a decis de către Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Decizia 11/2017. Pentru a judeca Recursul în interesul legii (RIL), judecătorii au decis care este competența funcțională a agenților constatatori – din cadrul poliției locale sau poliției rutiere – de a solicita proprietarului sau deținătorului mandatat al unui vehicul comunicarea identității persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, precum și de a aplica sancțiunile contravenționale prevăzute de lege, în cazul necomunicării relațiilor solicitate.

În stabilirea competenţei, au luat în considerare cele 2 reglementări legale prevăzute în:

1. OUG 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, unde:

Art. 39. „Proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul este obligat să comunice poliției rutiere, la cererea acesteia și în termenul solicitat, identitatea persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice”, iar Art. 102. – (1) „Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice:

14. Necomunicarea de către proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea poliției rutiere, a identității persoanei căreia i-a încredințat vehiculul spre a fi condus;

Art. 105. Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a V-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de către persoane juridice:

10. necomunicarea, în termen, la cererea poliției rutiere, a identității persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice;”

2. Pentru Poliţia Locală, competența este specială, Legea nr. 155/2010 prevede:

Art. 7. „În domeniul circulației pe drumurile publice, poliția locală are următoarele atribuții: (…)
h) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar; (…)”

Fiindcă în țară practica instanțelor nu era unitară, cea mai înaltă instanță în grad a decis că „nu se poate pune semnul egalității între polițistul rutier și polițistul local, competențele acestuia din urmă în domeniul circulației pe drumurile publice fiind limitate și expres prevăzute de lege”.

Dacă legiuitorul ar fi intenționat să reglementeze vreo derogare, în sensul stabilirii unor competențe suplimentare în favoarea Poliției Locale în materia circulației rutiere, o asemenea excepție ar fi trebuit expres prevăzută.

Cu titlu exemplificativ, prin art. II din HG nr. 965/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice au fost aduse modificări legislației rutiere, stabilindu-se că procedura privind ridicarea vehiculului, prevăzută de Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002, se aplică în mod corespunzător și de polițistul local în situațiile prevăzute la art. 7 lit. h) și k) din Legea nr. 155/2010.

Concluzie!

Doar agentul constatator din cadrul Poliției Rutiere are competența de a solicita proprietarului sau deținătorului mandatat al unui vehicul comunicarea identității persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, precum și de a aplica sancțiunile contravenționale prevăzute de lege, în cazul necomunicării relațiilor solicitate.

Scris de

av. Natalia Berindean


Berindean SCA is member of Worldwide Offices Associated